Elke lied het besondere bedieningswaarde en diepte terwyl dit jou dring tot lof en aanbidding